Nieuws

Groepsmeting Pony 19 januari

Gepost: 04/01/2019

Op zaterdag 19 januari organiseren wij een FEI groepsmeting voor pony’s  - ALLE DISCIPLINES- in Stal Hulsterlo, dit in het kader van een pony wedstrijd “Ponycriterium”

alle pony's welke deelnemen aan provinciale en nationale wedstrijden dien in bezit te zijn van een FEI meetrapport !

Dr Dierenarts M. Schelkens staat in voor de meting die aanvangt rond 09u30 en zal afgerond worden rond 13u00 ! 

Dus ideale gelegenheid om jullie pony's te laten meten terwijl jullie eventueel ook deelnemen aan de wedstrijd (www.ponycriterium.be)

Alle pony's welke deelnemen aan wedstrijden en /of proeven waar pony als “pony” verplicht geregistreerd dient te worden in Equibel-bestand dienen in bezit te zijn van een FEI erkend meetcertificaat, om zodoende te kunnen inschrijven voor deze wedstrijden/proeven !

Het meest aantrekkelijke aspect van de groepsmeting is wel degelijk de kostprijs en tijdbesparend indien jullie eveneens deelnemen aan de wedstrijd op die dag.

Wij vragen verplichte inschrijving via mail naar jumping@hrov.be met volgende gegevens :

naam van de pony - naam verantwoordelijke en immatriculatienummer KBRSF indien reeds gekend.

Mee te brengen : PASPOORT VAN DE PONY

ter plaatse geven wij reeds het document dat jullie zelf reeds deels kunnen invullen met de gegevens via paspoort zodat de meting snel kan verlopen en Dr Schelkens geen extra tijdrovend administratief werk moet bijnemen.

Het meetattest wordt jullie ter plaatse overhandigd, dit dient verstuurd te worden naar KBRSF, daar wordt  ten snelste de pony als "pony" registreert in Equibel bestand en zij sturen jullie het meetattest terug.

men zegge het voort !

Diergeneeskundig Reglement

Artikel 7.2 – Metingsprocedure

7.2.1 Pony’s groter dan 138 cm zonder hoefijzers, en 139 cm met hoefijzers, dienen jaarlijks

gemeten te worden tot en met het jaar waarin ze 7 jaar worden voor de eerste officiële

wedstrijd waaraan ze deelnemen. Pony’s die bij hun eerste meting (die ten vroegste op

de leeftijd van 4 jaar kan zijn) kleiner of gelijk zijn aan 137 cm zonder ijzers, en 138 cm met

ijzers, dienen slechts 1 maal gemeten te worden en moeten zich niet meer aanbieden

voor deze jaarlijkse metingen.

Contact

Maatschappelijke zetel

HROV

Klossestraat 64

9052 Zwijnaarde

info@hrov.be

 

Wedstrijdd GSM jumping

+32.499.82.74.85

Jumping

jumping@hrov.be

 

Dressuur

dressuur@hrov.be

Contacteer webmaster

hello@et-events.be