Historiek

Op maandag 18 maart vindt de jaarlijkse algemene vergadering plaats van HROV.  Deze wordt voorafgegaan door een buitengewone algemene vergadering betreffende de statutenwijziging.  Via onderstaande linken vind je meer info aangaande de uitnodiging, jaarrekening 2023 en begroting 2024.  Deze info zal uiterlijk op 11.03.2024 gebpubliceerd worden. In het lijstje van verslagen verder op deze pagina werd eveneens het jaarverslag 2023 opgenomen.

 

Uitnodiging Algemene Vergadering

Verslag Algemene Vergadering 20.03.2023

Verslag Buitengewone Algemene Vergadering 27.02.2024

Jaarrekening 2023

Controledocument Jaarrekening

Begroting 2024

======================= 

Jaarverslag werking 2023

Jaarverslag werking 2022

Jaarverslag werking 2021

Jaarverslag werking 2020 

Jaarverslag werking 2019

Jaarverslag werking 2018

Jaarverslag werking 2017

Jaarverslag werking 2016

Jaarverslag werking 2015

Jaarverslag werking 2014

Jaarverslag werking 2013

Jaarverslag werking 2012

Jaarverslag werking 2011

Jaarverslag werking 2010

Jaarverslag werking 2009

Jaarverslag werking 2008

Jaarverslag werking 2007

Jaarverslag werking 2006

Jaarverslag werking 2005
 

Jaarverslag werking 2004

Jaarverslag werking 2003

Jaarverslag werking 2002

25 jaar HROV

Op 7 februari 1977 werd de vzw HROV of Hippische Regionale Oost-Vlaanderen opgericht. In het jaar 2002 werd dan ook het zilveren jubileum gevierd. Om deze 25 jaar in woord en beeld weer te geven werd er een speciale brochure samengesteld waarin de archieven van het HROV werden gebundeld.

Verderop vindt U deze brochure in *.pdf formaat. U kan daar nog eens rustig nalezen wat er zoal te beleven viel in de eerste 25 jaren van de HROV werking.

• Cover
 

Op de cover van de brochure werden enkele plaatjes uit de oude doos gebundeld.


• Inleidend
 

In het inleidende gedeelte geven zowel de voorzitter van de Vlaamse Liga Paardensport als de Koninklijke Belgische Ruitersport Federatie hun kijk op HROV. Ook het voorwoord van de voorzitter HROV is hierin vervat. Verder ook nog een voorstelling van het bestuur en een kijk op de toekomst.

• Bestuur en werking
 

In dit deel wordt een chronologisch overzicht gegeven van 25 jaar HROV werking. Wie hielp mee de kar duwen en hoe evolueerde de sport doorheen de jaren.

• Enkele figuren
 

Zowel Jacques De Brabandere als Philippe De Meersman en Jeanine Lefevre hebben hard gewerkt voor HROV. Deze steunpilaren hebben de ganse geschiedenis meegemaakt en worden dan ook uitgebreid besproken.

• Wimpels en Kampioenen
 

In een sport nemen kampioenen een belangrijke plaats in. Dit geldt ook voor de regionale HROV-werking. Een overzicht van 25 jaar kampioenschappen en regelmatigheidscriteria.

• Subregionaal
 

HRZV – HRVV – VRV zijn afkortingen die de basiswerking van HROV beheren en uitwerken. Ook de subregionale werking komt hier dus aan bod

• Herinneringen uit de voorbije 25 jaar
 

Opmerkelijke feiten en nationale en internationale prestaties. Heel wat interessante wetenswaardigheden worden hier op een rijtje gezet.

Contact

Maatschappelijke zetel

HROV

Klossestraat 64

9052 Zwijnaarde

info@hrov.be

 

Wedstrijdd GSM jumping

+32.499.82.74.85

Jumping

jumping@hrov.be

 

Dressuur

dressuur@hrov.be

Contacteer webmaster

hello@et-events.be