Nieuws

Update Corona vanaf 8/6/2020

Gepost: 11/06/2020

Algemeen: De paardensport komt uit haar kot, maar niet te zot...

 09-06-2020 ·  Paardensport Vlaanderen

De voorbije maanden waren een ware rollercoaster voor ons land. Met de paardensector hebben we vanaf dag één getracht een evenwicht te vinden tussen enerzijds het algemeen belang en anderzijds het dierenwelzijn van onze paarden, gecombineerd met de economische uitdagingen van onze sector.

Vanaf 8 juni 2020 kan ook onze competitie opstarten en we zullen er met onze federatie alles aan blijven doen om ook het algemeen belang te blijven dienen. We komen uit ons kot, maar maken het niet te zot en willen jou, als lid van onze organisatie, daar ook toe overtuigen. Samen moeten en kunnen we er voor zorgen dat onze paardensport niet de aansteker van een nieuwe coronapiek wordt. Zolang er geen trefzeker medicijn of geen vaccin is tegen covid-19, zullen we dus voorzichtig moeten blijven.

Daarom vragen we uitdrukkelijk aan al onze sportbeoefenaars, trainers, examinatoren, officials en clubs om de regels secuur op te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die regels te omzeilen.

Doe dat voor jouw eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van iedereen rondom jou.

Paardensport Vlaanderen wenst, als grootste erkende paardensportfederatie, haar verantwoordelijkheid op te nemen en onze sport, waar we zo fier op zijn, maximaal te ondersteunen door onderstaande maatregelen :

  • Wij voorzien eigen protocols voor de clubwerking, brevettenwerking, de kaderopleiding, de sportkampen, discipline-specifieke protocols met algemene en specifieke richtlijnen, aangevuld met praktische adviezen. Deze protocols vind je terug op onze website www.paardensport.vlaanderen op onze specifieke Corona-pagina onder de rubriek ‘onze paardensport in protocols’.
  • Als examinator, lesgever voor de kaderopleiding en official zal je voorzien worden van een veiligheidspakket met mondmaskers en handgel. Deze worden eerstdaags verstuurd via BPost.
  • Als competitieve ruiter kan je uitstel krijgen tot het afleggen van jouw brevet. Je kan dus concreet jouw licentie reeds aanvragen en van start gaan en engageert jou dan tot het afleggen van het nodige brevet voor 30 september 2020.
  • Als organisator wenst Paardensport Vlaanderen jou maximaal te ondersteunen, waardoor alle organisatierechten over alle disciplines heen zijn afgeschaft voor het kalenderjaar 2020 vanaf 15 maart 2020. Bovendien zullen de sportieve commissies maximaal inzetten op de logistieke en financiële ondersteuning van jou, als organisator door middel van het aan hen toegekende commissiebudget.
  • De sportieve commissies kunnen daarenboven aan disciplinespecifieke tegemoetkomingen werken, zoals de jumpingcommissie voor 2020 de basisinschrijvingen van 50 € per paard schrapte voor de ruiters van de STX Cyclus.
  • Tot slot zal Paardensport Vlaanderen toekomstgericht kijken hoe bijkomende stimulansen gecreëerd kunnen worden voor sportbeoefenaars, clubs, organisatoren en officials om onze paardensport te blijven stimuleren.

Ter informatie, geven wij jou hierbij in bijlage alvast het protocol mee met de stand van zaken vanaf 8 juni 2020 en de voorziene mogelijkheden vanaf 1 juli 2020.

Wij willen iedereen alvast bedanken die van nabij of van wat verder er mee voor heeft geholpen dat we de mogelijke openingen krijgen voor onze paardensport, alsook aan iedereen die dag na dag ervoor zorgt dat we kunnen blijven paardrijden en genieten van onze paarden.

Bijlage:

 

Bron : Paardensportvlaanderen

 

 

 

Contact

Maatschappelijke zetel

HROV

Klossestraat 64

9052 Zwijnaarde

info@hrov.be

 

Wedstrijdd GSM jumping

+32.499.82.74.85

Jumping

jumping@hrov.be

 

Dressuur

dressuur@hrov.be

Contacteer webmaster

hello@et-events.be